Ibhuloho lekhala

  • Bridge of nose

    Ibhuloho lekhala

    Njengoba igama lisho, yisiqobelo esincanyana senjoloba esisetshenziswa kumaskhi ukulungisa imaski ebhulohweni lekhala.

    Ngakho-ke, ibhuloho lekhala libizwa nangokuthi ibhuloho eliphelele leplastiki lekhala - ubambo lwekhala - ibhuloho lekhala.